Budova školy

Mateřská škola Elišky Krásnohorské 2428, Dvůr Králové nad Labem, je typizovaná školní budova pavilónového typu, nacházející se uprostřed zástavby panelového sídliště. Provoz v této škole byl zahájen 5. března 1979. Původně se jednalo o tří třídní mateřskou školu s oddělením jeslí. V roce 1994 byly jesle upraveny na čtvrtou třídu. Od 1. září 2009 zde z důvodu potřeby navýšení požadavku na umístění dětí byla po velké rekonstrukci otevřena již pátá třída, čímž celková kapacita školy stoupla na současných 112 míst pro děti.V budově se nachází ředitelství školy.

Děti zde jsou rozmístěny do tříd podle věku (2 třídy nejmladších dětí, 1 třída starších dětí a 2 třídy dětí nejstarších – převážně předškolních). V současné době jsme na základě požadavku rodičů přizpůsobily podmínky také pro vzdělávání dětí mladších tří let věku. Každá třída má samostatný venkovní vchod, šatnu pro odkládání obuvi a oblečení dětí, WC a umývárnu pro děti, třídu, hernu, kabinety a přípravnou kuchyňku, kde je dětem poskytována strava připravená ve vlastní školní kuchyni, která je součástí zázemí budovy. Strava je plnohodnotná, vyvážená a splňuje veškeré potřebné normy. K mateřské škole patří také velká zahrada osázená vzrostlými stromy a keři, která je vybavena odpovídajícím počtem herních prvků a pískovišť. Jak zahrada, tak i jednotlivé třídy jsou vybaveny množstvím hraček i didaktických pomůcek, které stále doplňujeme a obměňujeme tak, aby splňovaly veškeré požadavky a normy – byly bezpečné, rozvíjely myšlení, tvořivost, představivost a fantazii dětí.

Vzdělávání

Spolupracujeme také s mnoha různými institucemi a partnery. Jejich prostřednictvím umožňujeme dětem pomocí praktických prožitků a zkušeností získávat potřebné vědomosti, dovednosti a návyky. Cílem našeho snažení je připravit děti pro bezproblémový vstup do základní školy, tak aby byly samostatné, měly přirozenou chuť učit se, byly zdravě sebevědomé, dovedly vyjádřit vlastní názor, ale také aby byly schopné spolupracovat a respektovat potřeby druhých. Veškeré další podrobné informace o škole jsou podrobně popsány ve Školním vzdělávacím programu.

Třídy

Žabičky

Žabičky

 • Místnost: třída číslo IV. mladších dětí (3-4 roky)
 • Počet dětí: 20
 • Telefon: +420 778 454 487
 • Omlouvání dětí Naše MŠ - škola blízká rodičům (nasems.cz)  - nejdéle do 7.00 hodin
 • Učitelky: Nela Viková, Romana Kursová, Hana Flejgrová (školnice)

Berušky

Berušky

 • Místnost: třída číslo V. nejmladších dětí (2,7-3 roky)
 • Počet dětí: 16
 • Telefon: +420 778 454 466
 • Omlouvání dětí Naše MŠ - škola blízká rodičům (nasems.cz)  - nejdéle do 7.00 hodin
 • Učitelky: Mgr. Iva Bednářová, Natalie Šenfeldrová, Ing. Zuzana Bednářová , Vendula Jáklová (školnice)

Kočičky

Kočičky

 • Místnost: třída číslo I. starších dětí (4-5 let)
 • Počet dětí: 24
 • Telefon: +420 778 452 803
 • Omlouvání dětí Naše MŠ - škola blízká rodičům (nasems.cz)  - nejdéle do 7.00 hodin
 • Učitelky: Klára Rejlová, Kateřina Suchá, DiS., Eva Myšková (školnice)

Opičky

Opičky

 • Místnost: třída číslo II. nejstarších dětí (5-7 let)
 • Počet dětí: 24
 • Telefon: +420 778 452 198
 • Omlouvání dětí Naše MŠ - škola blízká rodičům (nasems.cz)  - nejdéle do 7.00 hodin
 • Učitelky: Gabriela Langová Dis., Miroslava Vopršalová, Hana Flejgrová (školnice)

Medvídci

Medvídci

 • Místnost: třída číslo III. nejstarších dětí (5-7 let)
 • Počet dětí: 24
 • Telefon: +420 778 452 496
 • Omlouvání dětí Naše MŠ - škola blízká rodičům (nasems.cz)  - nejdéle do 7.00 hodin
 • Učitelky: Jiřina Nápravníková, Ivana Dostálová, Eva Myšková (školnice)

Provozní doba

 • MŠ E. Krásnohorské: 6:30 - 16:30 hodin
 • MŠ Slunečná: 6:30 - 16:30 hodin
 • MŠ Verdek: 6:30 - 16:00 hodin

Telefonní kontakty

 • MŠ E. Krásnohorské: +420 499 320 193
 • MŠ Slunečná: +420 499 623 940
 • MŠ Verdek: +420 499 621 372

Vedení školy

 • Adresa: E. Krásnohorské 2428
 • Telefon: +420 499 318 386
 • Email: reditelstvi@mskrasnohorske.cz
 • Datová schránka: dzrkq5g