Mateřská škola se již od roku 2013 průběžně zapojuje do různých grantů a projektů. Někdy úspěšně, někdy méně úspěšně. V rámci těchto aktivit byl zpracován projekt na zabezpečení všech pracovišť. Projekt s názvem Bezpečně není nikdy zbytečně byl poměrně složitý, spolupracovala na něm firma zabývající se zabezpečovací technikou, ale v konečné výběrové fázi škola neobdržela ani korunu. Bezpečnost pracovišť a dětí řeší v současnosti postupnými kroky a využívá vlastní finanční zdroje a pomoc zřizovatele.

Na druhou stranu, některé úspěšné projekty pomohly vybavit pracoviště pomůckami, které stále pomáhají rozvíjet děti ve všech věkových skupinách. Jednalo se o projekt Nohy, ruce, ústa. Za finančního přispění Krajského úřadu Královéhradeckého kraje byly do speciálních tříd našeho pracoviště pořízeny kompenzační didaktické pomůcky a relaxační pomůcky jako jsou například tablety, notebook, relaxační míčkový bazén, balanční sestava, počítačové výukové programy a didaktické soubory.

Do grantů se zapojilo i několik učitelů. Zúčastnily se zahraniční stáže v Polsku, Rumunsko a na Slovensku. Cílem stáží bylo vzdělávání v oblasti polytechnické výchovy, poznávání systému předškolního vzdělávání v jiných zemích a výměna zkušeností mezi učiteli škol. Součástí stáže bylo zpracování zprávy z týdenního pobytu a účast na různých workshopech a aktivitách škol a školských zařízení, pozváních od představitelů navštívených měst a obcí.

Se sokolem do života

Mateřská škola se ve školním roce 2021/2022 a 2022/2023 zapojila do projektu šestého ročníku "Se sokolem do života", který pomáhá při rozvoji pohybové aktivity formou zábavných úkolů se zvířátky. Z mateřské školy se zapojily děti a paní učitelky ze třídy: Žabičky, Kočičky, Sluníčka, Modrá pastelka, Oranžová pastelka Závěrem projektu děti obdrží krásné dárečky. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na další.

Malý zahradník

Projekt Malý zahradník poznává svět se zaměřuje na rozvoj polytechnické výchovy a environmentální výchovy. Téma polytechnické výchovy zahrnuje široké spektrum oblastí pro předškolní vzdělávání. Rozvoj podmínek pro vzdělávání - Inovace ve vzdělávání 21SMVU1.

Školní rok 2022/2023

Mateřská škola Elišky Krásnohorské, Slunečná a Verdek se zapojila do již tradičního projektu Malý zahradník. Každá školka si zvolila vlastní téma, které potom děti a paní učitelky realizovaly. Celý rok si děti osvojovaly nové poznatky a mohly si vyzkoušet, co obnáší vypěstovat rostlinku ze semínka, starat se o ni, aby nám na oplátku přinášela užitek a potěšení, jak probíhá její růst a co všechno k životu potřebuje. Děkujeme moc za skvělou spolupráci a těšíme se, že si v příštím roce vybereme zase další téma.

Školní rok 2021/2022

Projekt Malý zahradník pomáhá v dětech podporovat vztah k blízkému okolí a přírodě. Do projektu je zapojena MŠ Slunečná 2792 s tématem Zeleninová zahrádka, MŠ Elišky Krásnohorské 2428 s tématem Rozkvetlá školka. Mateřská škola získala od společnosti Agro CS zeminu a přírodní hnojivo pro jednotlivá témata zapojení. Děti i paní učitelky společně vytvářely zeleninové záhonky a okrasné truhlíky pro zvelebení prostředí školy. Děkujeme za spolupráci.

Co už umím a znám

Projekt Co už umím a znám je podporovaný dotací z dotačního fondu Královéhradeckého Kraje č. 22SMV01-0007 od 08/2022 do 07/2023. Rozvoj podmínek pro vzdělávání - Inovace ve vzdělávání 22SMV01.

Šablony III

Projekt OP VVV Šablony III - zvýšení kvality výuky v Mateřské škole Dvůr Králové na Labem pomáhá zlepšovat kvalitu pedagogického procesu, zaměřením na polytechnickou výchovu a digitální technologie v Mateřské škole.

Provozní doba

  • MŠ E. Krásnohorské: 6:30 - 16:30 hodin
  • MŠ Slunečná: 6:30 - 16:30 hodin
  • MŠ Verdek: 6:30 - 16:00 hodin

Telefonní kontakty

  • MŠ E. Krásnohorské: +420 499 320 193
  • MŠ Slunečná: +420 499 623 940
  • MŠ Verdek: +420 499 621 372

Vedení školy

  • Adresa: E. Krásnohorské 2428
  • Telefon: +420 499 318 386
  • Email: reditelstvi@mskrasnohorske.cz
  • Datová schránka: dzrkq5g